Saavutettava PDF

Saavutettavat materiaalit verkossa

Viime aikoina on puhuttu paljon saavutettavuuden toteutumisesta erilaisissa materiaaleissa. Olen viimeisten vuosien aikana ollut mukana useassa saavutettavan verkkosivuston suunnittelu- ja toteutustyössä. Saavutettavuuden vaatimukset kohdistuvat myös muihin suunnittelutöihin. Yhä useampi yhdistys ja yritys haluaa täyttää lainmukaiset saavutettavuusvaatimukset omissa materiaaleissaan ja sen myötä olen perehtynyt myös saavutettavien PDF:n suuunnitteluun ja toteutukseen.

Käytän työskentelyssäni Adoben ohjelmistoja. Saavutettavien esitteiden teossa InDesign on tässäkin työkaluna ja lopputestaus tapahtuu Acrobat Prolla.

Mistä aloittaa saavutettavan materiaalin suunnittelu?

  • Pohdi, onko PDF paras tapa tämän kyseisen asian esittämiseen?
  • Mikäli sivustosi on jo tehty saavutettavaksi, voi olla parempi esittää nämä asiat suoraan verkkosivustolla PDF:n sijasta varsinkin, jos kyseessä on esimerksi lyhyt yhden sivun ohjeistus tai lomake.

Mikäli olet edelleen sitä mieltä, että PDF on paras vaihtoehto, pohditaan mitä kaikkea saavutettava PDF pitää sisällään.

Mitä pitää ottaa huomioon kun tehdään saavutettava PDF?

Yleisesti saavutettavan PDF:n tulee olla visuaalisesti sellainen, että se on helposti ymmärrettävässä muodossa. Jättäisin siis näissä konstikkaammat visuaaliset ratkaisut pois ja panostaisin selkeään tyyliin ja tekniseen toimivuuteen.

Saavutettava PDF sisältää

  1. Oikein määritellyt kappaletyylit, otsikkotyylit ja muut tunnisteet
  2. Kuvaavan nimen
  3. Kieli on oikein määritetty
  4. Lukujärjestys on looginen
  5. Riittävät kontrastit elementtien välillä, valitun tekstityypin luettavuus sekä graafisten elementtien selkeys sekä näiden testaus toteutustyön aikana
  6. Kuvien vaihtoehtoiset tekstit
  7. Tallennus oikein asetuksin
  8. Saavutettavuuden tarkistus Adobe Acrobatilla ja ruudunlukuohjelmalla

Saavutettavien PDF:n teko on täysin mahdollista itse, verkosta löytyy paljon ohjeita toteutustyön avuksi. Kuitenkin usein kannattaa ottaa ammattilainen apuun, näin säästät omaa aikaasi ja vältyt vaadittavien ohjelmien hankkimiselta.

Pyydä hinta-arviota alla olevalla lomakkeella materiaalisi toteutuksesta saavutettavaksi!

Palvelut

Visuaalinen suunnittelu

Art direction, visuaaliset ilmeet, logot, brändioppaat, käyttöliittymäsuunnittelu. Suunnittelen isommat ja pienemmät ilmeuudistukset.

WordPress-sivut

Hyvin suunniteltu ja toteutettu WordPress-sivusto kannattaa aina. Linkin takana ajatuksia siitä, miksi sivustoprojektin toteuttaja kannattaa valita tarkkaan.

Graafinen suunnittelu

Esitteet, flyerit, messumateriaalit, käyntikortit. Kerro, mitä tarvitset, niin toteutetaan se. Tai voidaan yhdessä miettiä, mitä tarvitset yrityksesi viestintää varten.

Ota yhteyttä

Kerro projektistasi tai yhteistyöehdotuksestasi.
Katsotaan, mitä saamme yhdessä aikaiseksi!

Hanna Lindewall
p. 044 576 2719
hanna@wadelma.fi

LinkedIn

Wadelma 2419974-7