Tietosuojaseloste

16.4.2020

Päivitetty 7.3.2022

1. Rekisterinpitäjä

Hanna Lindewall
Viikaksentie 34
07700 Koskenkylän saha

Puhelin: 044 576 2719
Sähköposti: hanna@wadelma.fi

2. Rekisterin nimi

Wadelman asiakasrekisteri

3. Tietojen keräys ja säilytys

Käsittelen vain sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on perusteltua asiakassuhteeseen, sopimuksiin, sivuston käyttöön, lakisääteisiin velvoitteisiin tai henkilön suostumukseen perustuen. Asiakastietoja säilytetään lain vaatimalla tavalla ja niitä voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: markkinointi, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, asiakassegmenttien profilointi sekä Wadelman liiketoiminnalle olennaisen tiedon kerääminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakiin perustuva velvoite.

Sivustollamme on käytössä yhteydenottolomake. Lomakkeen välityksellä kerätyt henkilötiedot perustuvat rekisteröidyn suostumukseen. Keräämme seuraavia henkilötietoja lomakkeen avulla: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä muita yhteydenoton kannalta oleellisia viestejä, jotka asiakas itse täyttää viestikenttään.

Säilytämme lomakkeen kautta kerättyjä henkilötietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen ja palveluiden tarjoamisen kannalta tarpeellista.

3.1. Analytiikka

Kerään analytiikkatyökalujen avulla seuraavia anonymisoituja henkilötietoja:

  • Sivuston käyttö- ja selaustiedot
  • Käytetyn laitteen tunnistetiedot

Kerään anonymisoituja tietoja kehittääkseni markkinointia ja nämä tiedot eivät ole yhdistettävissä kehenkään tiettyyn henkilöön.

3.2. Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä.

Google Analytics -seurantaohjelmaa, joka hyödyntää evästeitä anonyymisti. Lisätietoja Google Analytics -seurantaohjelmasta ja evästeistä.

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot, mikäli rekisteröity haluaa peruuttaa antamansa suostumuksen tai mikäli kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita palvelun tai asiakassuhteen hoitamiseksi. 

Asiakkaalla on erikseen mahdollisuus kieltää markkinointi.

5. Henkilötietojen käsittely ja suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti sekä huolehdin siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja salassapitovelvollisuutta noudattaen.

Anonymisoituja henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten analytiikkakumppaneille. Emme luovuta yksilöityjä henkilötietoja kolmansille osapuolille, pois lukien erikoistapauksissa lain vaatimat luovutukset viranomaisille.

6. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää sähköpostitse tai henkilökohtaisesti kohdassa yksi (1) nimetylle yhteyshenkilölle.